image

Zásady participativního rozpočtu Ústečané společně

19.12.2019
Rada města schválila Zásady participativního rozpočtu Ústečané společně a podávání projektových návrhů v termínu od 6. 1. 2020 do 10. 2. 2020.

 

Schválena byla částka na participativní rozpočet Ústečané společně. Participativní rozpočet Ústečané společně představuje vymezenou část rozpočtu města určenou na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem.

1. ročník participativního rozpočtu Ústečané společně schválila Rada města Ústí nad Labem dne 15. srpna 2018.

Příklady změn:

Dříve

Nyní

 350 000 za 1 projekt.

 500 000 za 1 projekt.

 Návrh mohl podávat pouze občan města Ústí nad Labem.

 Návrh může podávat každý.

 Realizátorem byly příslušné odbory MmÚ i městské obvody. 

 Realizátorem budou pouze příslušné odbory MmÚ.

 Hlasování: bylo 5 kladných a 2 záporné hlasy

 Hlasování: budou 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas

 Mohly se podávat investiční i neinvestiční projekty.

 Budou se moci podávat pouze investiční projekty.

 Veřejné projednání bylo po elektronickém hlasování.

 Veřejné projednání bude před elektronickým hlasováním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti zde

 

 

 

 

 

 

 

Zásady participativního rozpočtu Ústečané společně