image

Zápis dětí do jeslí pro školní rok 2018/2019

27.04.2018
Zápis dětí připravují Jesle města Ústí nad Labem. Bude se konat v jeslích na Severní Terase 30. května a 6. června od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00.

 

Do jeslí na Severní Terase budou přijímány děti od šesti měsíců, do jeslí v Neštěmicích od 12. měsíce věku.

K zápisu je třeba přinést předem vyplněnou žádost o přijetí dítěte do jeslí (lze ji vyzvednout v jeslích nebo stáhnout na www.jeslicky.cz) a předložit občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná, na jeho dovednost nejsou kladeny žádné požadavky.

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do jeslí bude zákonnému zástupci odesláno na e-mailovou adresu nebo předáno 18. června v Jeslích města Ústí nad Labem. Na umístění dítěte do jeslí není zákonný nárok (nejde o vzdělávací zařízení). Vůči nepřijetí nejsou žádné opravné prostředky. Pořadí přihlášek v den zápisu o přijetí dítěte nerozhoduje.

Zápis dětí do jeslí pro školní rok 2018/2019