image

Zakázky na velkoplošné opravy komunikací na Střekově

03.12.2018
Vyhlášení dvou veřejných zakázek na velkoplošné opravy komunikací v městském obvodu Střekov schválila rada města.

 

Vyhlášena byla podlimitní veřejná zakázka Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - první etapa.  Předpokládaná hodnota plnění je 3,5 mil. Kč bez DPH. Realizace by měla probíhat v květnu a v červnu příštího roku. Součástí prací bude odfrézování povrchu, rozebrání a zpětné usazení kamenných i betonových obrub komunikace, výšková úprava prvků technických sítí a pokládka vrstev vozovky. Práce budou probíhat za provozu s případnými krátkodobými uzavírkami o víkendech.

Dále byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov s předpokládanou hodnotou plnění 1,5 mil. Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem této veřejné zakázky je provedení velkoplošných oprav vozovek Střekov v lokalitách: Kubelíkova, Na Rozhledu, Jasanová a V Ohybu. Doba realizace se předpokládá v dubnu a květnu 2019.

Radní zároveň schválili zadávací dokumentace k těmto zakázkám a jmenovala obálkové a hodnotící komise.

 

Zakázky na velkoplošné opravy komunikací na Střekově