image

Zákaz čerpání vody z toků v okrese Ústí nad Labem

29.07.2019
Zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a vodních děl na nich umístěných vyhlásil Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

Zákaz se týká čerpání vody pro účely zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů a nádrží, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel. Účinnost zákazu je od 30. července 2019 do 31. října 2019 nebo do odvolání.

Zákaz je vyhlášen na celém území okresu Ústí nad Labem ve správních obvodech těchto obcí: Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno a Zubrnice.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, obdržel dne 24. 7. 2019 od správce povodí oznámení, že z důvodu dlouhotrvajícího téměř bezdeštného období a vysokých teplot došlo k nepříznivému vývoji hydrologické situace ve vodních tocích – významné snížení průtoků ve vodních tocích na celém území okresu Ústí nad Labem, která může vést k ohrožení veřejného zájmu, tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.

Bližší podrobnosti na úřední desce.

 

 

Zákaz čerpání vody z toků v okrese Ústí nad Labem