image

Začíná příjem žádostí do 16. kola Dotačního programu Zdravého města

17. 5. 2021
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 18. 5. do 14. 6. 2021 včetně.


Již od zítřka mohou zájemci o dotaci zasílat své žádosti do 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, jehož smyslem je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu. 

Pro tento ročník byla vybrána následující témata:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)
  • Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích - kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

Důležité informace a veškeré pokyny k podání žádosti naleznete na stránkách dotačního programu