image

Podzimní kolo svozu objemného odpadu už běží

03.09.2018
V ulicích města začalo podzimní kolo svozu objemného odpadu. Občané mohou na určených místech odložit věci, kterých se potřebují zbavit.

 

Podzimní svoz začal v pondělí 3. září v obvodu Město v Božtěšicích - Strážkách. 3. října pokračuje na Střekově v ulici Národního odboje. 31. října se přesouvá na Severní Terasu, kde začne na Kočkově a v obvodě Neštěmice bude probíhat od 20. listopadu, začne se ulicí J. Plachty.

Objemný odpad jsou vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady je třeba odkládat ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.

  • Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.

    Bližší informace jsou zde.

     

Podzimní kolo svozu objemného odpadu už běží