image

Workshop dotačních příležitostí pro rozvoj měst a obcí

18.10.2018
Workshop zaměřený na představení dotačních titulů a možností získání finančních prostředků na odstraňování ekologických zátěží a brownfields se uskuteční 13. listopadu na Fakultě životního prostředí UJEP.

 

Na workshop zvou statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrovaného nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Úřadem zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony a Fakultou životního prostředí UJEP. Cílem workshopu je předání informací obcím i podnikatelským subjektů o financování odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields).

Workshopu se zúčastní rovněž zástupci ministerstev (MMR ČR, MPO ČR, MŽP ČR), které za jednotlivé dotační tituly odpovídají. Registraci prosím posílejte na e-mail: michaela.kubjakova@mag-ul.cz.

 

Workshop dotačních příležitostí pro rozvoj měst a obcí