image

Výstava Má vlast cestami proměn v Ústí nad Labem

Stejně jako v předchozích letech se město Ústí nad Labem zapojilo do projektu Má vlast cestami proměn. Jedná se o celorepublikovou záležitost, jejímž výstupem je několik kolekcí výstavy, která putuje po celé České republice.  Jak uvádí pořadatel, kterým je Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s., tato výstava přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Město Ústí nad Labem takto prezentovalo proměnu Erbenovy vyhlídky (rok 2016) a proměnu Ústeckého podzemí (rok 2017). V letošním roce se dostala na putovní roll-up proměna jezera Milada z hnědouhelného lomu za krásné jezero, které je již čtvrtým rokem zpřístupněno veřejnosti. Zapsání proměny do letošního ročníku proběhlo ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., který vystaví v době od 16. 11. – 15. 12. 2018 v hlavní chodbě budovy panely proměn z Ústeckého a Libereckého kraje. (více na www.pku.cz

NAVŠTIVTE VÝSTAVU
Od 6. 11. do konce měsíce listopadu bude výběr proměn k vidění na schodišti budovy Magistrátu města Ústí nad Labem. Na kolekci 15 roll-upů jsou vyobrazeny vždy dvě proměny za každá kraj ČR a jeden roll-up je věnován obecné informaci o výstavě.

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ PROMĚNU
Svůj hlas můžete dát jezeru Milada až do 30. 4. 2019 na této stránce! Celkem letos soutěží 121 proměn.

           

Plakát proměny (.pdf, 2,26 MB)    Roll-up proměny      Výstava je do konce listopadu k vidění v budově
                                                           (3.pdf, 27 MB)           Magistrátu města Ústí nad Labem.