image

Vyhodnocení dotazníkového šetření Strategie rozvoje

14.03.2019
V rámci zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 proběhlo ve městě v období od 9. ledna 2019 do 31. ledna 2019 dotazníkové šetření.

 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak se občanům v našem městě žije, kde vidí jeho problémy a kam si přejí město v budoucnu směřovat. Výsledky šetření nejsou pro město pozitivní. Jak vyplývá z 1 075 platných odpovědí, je celkový dojem města velmi špatný a to z pohledu všech věkových skupin. Nejhůře, dopadl výrok: „Město Ústí nad Labem má dobrou pověst,“ se kterým nesouhlasilo téměř 97 % všech respondentů. Lidem vadí stav vyloučených lokalit, úroveň čistoty a pořádku veřejného prostoru nebo kriminalita.

Ke kladně hodnoceným patří dopravní obslužnost, technická infrastruktura a zdravotnictví.

„To, že město má velké problémy a špatnou pověst, jsme věděli dříve, než jsme šli do voleb. Ten stav je dlouhodobý, není to záležitost jednoho volebního období. Proto vítáme všechny objektivní informace o tom, jak občané naše město vidí a co by si přáli zlepšit. Snažíme se o změnu k lepšímu, některá řešení by mohla přinést změnu relativně brzo, jiné potrvají dlouho. Ale například čistotu a pořádek veřejného prostoru bez přispění většiny slušných občanů neudržíme nikdy, v tom nepomůže ani sebevětší nasazení techniky a úklidových pracovníků,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete na:

http://www.strategie-usti.cz/files/20190312_vyhodnoceni-dotaznikoveho-setreni.pdf.

Vyhodnocení dotazníkového šetření Strategie rozvoje