image

Vybírání pokut v tunelech se rozeběhlo

27.06.2019
Za přestupky zjištěné při úsekovém měření rychlosti v soustavách tunelů Panenská - Libouchec a Radejčín – Prackovice budou již řidiči pokutováni.

 

Od Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, Dálničního oddělení Řehlovice přišla na magistrát první oznámení o podezření ze spáchání přestupku, nyní probíhá technické stahování a systémové zpracování oznámených přestupků. Zpracování a odeslání prvních výzev se předpokládá 28. 6.

Problematiku vybírání pokut za rychlou jízdu v tunelech na D8 řešil v lednu 2019 primátor Petr Nedvědický s ředitelem dopravní policie ČR brigádním generálem Tomášem Lerchem. „Podařilo se doladit všechny náležitosti, aby byly v souladu se zákonem. Přijali jsme dva nové pracovníky, kteří posílili odbor přestupkových agend, a spuštěn byl zkušební provoz. Získané prostředky investujeme do opravy komunikací,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Záznamové zařízení (kamery) Ředitelství silnic a dálnic přestupek dokumentují a Policie ČR údaje předává ústeckému magistrátu. Za pomoci nového software magistrát stanovuje výši pokuty a oznámení odesílá viníkovi. Nový specializovaný software byl pořízen zejména s ohledem na to, že je očekáván velký objem přestupků z dálničních tunelů a referentům bylo nutné práci mnohonásobně urychlit. Současný software toto hromadné zpracování výzev neumožňuje a není k tomu procesně uzpůsoben.

Magistrát se ve spolupráci se společností Metropolnet připravil po technické stránce, pořízen byl modul Výzva provozovateli vozidla, který bude zpracovávat a odesílat výzvy v sedmi jazykových mutacích: Angličtina, Němčina, Francouzština, Polština, Ruština, Rumunština, Maďarština včetně jeho integrace pro komunikaci se stávajícím informačním systémem města. Program byl řádně vysoutěžen včetně pětileté podpory a stanovených možností jeho rozvoje v ceně bezmála 1,2 mil. Kč s DPH. Práce spojené s rozvojem stávajících informačních systémů, komunikačních rozhraní a přípravy spisové služby na komunikaci se službou hybridní pošty České pošty a dalších drobných úprav přišly na dalších bezmála 660 tis. Kč. Celkové náklady za uvedení programu do provozu se tedy pohybují těsně pod hranicí 2 mil. Kč s DPH.

Informace o měření úsekové rychlosti jsou na https://mportal.rsd.cz/mereni-usekove-rychlosti

 

 

 

 

Vybírání pokut v tunelech se rozeběhlo