image

Seznam volebních místností je na mapovém portále

08.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. 10. 2021 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 9. 10. 2021 od 8.00 do 14.00. Připomínáme důležité informace pro voliče.

 

Volby jsou zcela dobrovolné. Volí se dvě stě nových poslanců na funkční období čtyř let. Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Lístky byly již distribuovány do místa bydliště voličů. Volební lístky voličům vydá také volební komise ve volební místnosti. Každý volič má možnost zaškrtnout na listině čtyři preferované kandidáty, které chce upřednostnit před ostatními, ovšem kroužkování není nutné, i bez něho je hlas pro stranu platný.

Voleb se mohou účastnit občané České republiky, kteří nejpozději 9. října 2021 dovrší věk 18 let. Každý volič hlasuje osobně a jeho zastoupení není přípustné. Výjimku mají voliči, kteří nemohou číst, psát či mají tělesnou vadu. Každý volič musí prokázat svou totožnost, volič, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nemůže volit.

Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Voličům může pomoci i mapová služba Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021, která občanům umožní po zadání adresy jednoduše najít a zobrazit v mapě správnou volební místnost.

Seznam volebních místností v Ústí nad Labem: Seznam volebních místností a telefonní spojení

Volič v karanténě/izolaci

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) lze pouze ve středu 6. 10. 2021 od 08.00 do 17.00. Voliči se musí prokázat lékařským potvrzením, rozhodnutím krajské hygienické stanice o karanténě, případně vyplní a vlastnoručně podepíšou před volební komisí pro hlasování čestné prohlášení, že jsou v karanténě nebo izolaci.

Seznam volebních místností je na mapovém portále