image

Víceleté dotace v oblasti kultury 2019 - 2020

07.06.2018
Rada města v souvislosti s již dříve schváleným Programem pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020“ souhlasila s návrhem na poskytnutím dotací na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020.

 

Dotace byly navrženy takto:

  • Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 500 tis. Kč/rok

  • Severočeská vědecká knihovna, na částečnou úhradu nákladů spojených s celoročním plněním městské funkce knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019“ ve výši 600 tis. Kč/rok

  • Veřejný sál Hraničář, spolek, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019“ ve výši 1.500 tis. Kč/rok

Rada také souhlasí s návrhem na poskytnutím dotací určených na „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2019 a 2020“:

  • INTERPORTA na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč /rok

  • KULT, spolek, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní festival Kult 22. ročník“ ve výši 400 tis. Kč/rok

  • na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč/rok

  • Poradna pro integraci na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Barevná planeta 2019“ ve výši 350 tis. Kč/rok

  • Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč/rok

Poskytnutí dotací bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města.

 

Víceleté dotace v oblasti kultury 2019 - 2020