image

Veřejná služba bude připojištěna, obvody ji budou moci plně využít

01.03.2017
Městské obvody mohou využít veřejnou službu.

Na základě zákona č. 367/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, mohou krajské pobočky Úřadu práce uzavírat s obcemi dohody o organizování veřejné služby. Podmínkou pobočky Úřadu práce je pojištění odpovědnosti osob vykonávající veřejnou službu ze strany obce. Rada města proto schválila dodatek k pojistné smlouvě, kterým se pojištění doplňuje o připojištění veřejné služby s ročním limitem pojistného 3 miliony Kč za roční pojistné 15.100 Kč. Dodatkem budou řešeny škody a újmy způsobené osobami vykonávajícími veřejnou službu a zároveň budou kryty škody způsobené osobám vykonávajícím veřejnou službu s ročním limitem plnění do 3 milionů korun. Možnosti organizování výkonu veřejných služeb využijí jednotlivé městské obvody.

Veřejná služba bude připojištěna, obvody ji budou moci plně využít