image

Velkoplošná oprava chodníků čeká Pařížskou ulici

13.03.2018
Rozsáhlá oprava chodníků proběhne v Pařížské ulici. Peníze na to uvolnila rada města.

 

Od března 2018 pokračuje v přilehlé části ulice Velká Hradební na podzim 2017 přerušená rekonstrukce kanalizace, vody a plynu. Na tuto rekonstrukci sítí technického vybavení území následně navazuje odbor dopravy a majetku rekonstrukcí dotčené části komunikace Velká Hradební v úseku Pařížská – Bratislavská.

V této souvislosti je záměrem tyto akce zkoordinovat tak, aby současně proběhly i velkoplošné opravy chodníků v ul. Pařížská, které jsou ve špatném stavu. Předpokládaný postup prací je navržen následovně:
- V době rekonstrukce sítí technického vybavení území v ul. Velká Hradební by byla provedena velkoplošná oprava chodníku na jižní straně ul. Pařížská (pravostranný chodník ve směru Masarykova – Velká Hradební) v období duben až červen letošního roku.
- Rekonstrukce komunikace Velká Hradební včetně křižovatky Pařížská x Velká Hradební x Dlouhá a křižovatky Velká Hradební x Bratislavská se uskuteční v termínu červen až 13. září 2018..
- Od 17. září 2018 do listopadu 2018 bude pokračovat velkoplošná oprava chodníku na severní straně ul. Pařížská (levostranný chodník ve směru Masarykova – Velká Hradební).

V rámci I. etapy dojde k odstranění stávajícího litého asfaltu včetně betonového podkladu, doplnění konstrukce kamenivem a pokládka zámkové dlažby.

V II. etapě bude odstraněna stávající zámková dlažba, doplnění konstrukce kamenivem a pokládka nové kvalitní zámkové dlažby. Náklady na tuto akci činí 3 700 000 Kč. Řešení vychází z návrhu městského architekta.

Velkoplošná oprava chodníků čeká Pařížskou ulici