image

Ve městě probíhá sběr dat v projektu Česko v pohybu

15.05.2018
Ve městě probíhá sběr dat v projektu Česko v pohybu, jehož zadavatelem je Centrum dopravního výzkumu, potažmo Ministerstvo dopravy. Výzkum bude probíhat od května do listopadu tohoto roku.

 

Cílem tohoto prvního celorepublikového výzkumu je zachytit současné dopravní návyky obyvatel ČR. Výsledky tohoto průzkumu budou použity pro modelování a plánování veřejné dopravy.

Domácnosti, které budou požádány o účast ve výzkumu, byly vybrány podle přísných zásad náhodného výběru. Díky tomuto postupu budou zohledněny názory lidí ze všech oblastí České republiky a bude zajištěna objektivita výsledků. Každý oslovený zastupuje tisíce dalších obyvatel po celé České republice a podle pravidel výzkumu nemůže být nikým nahrazen, proto je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, projektu zúčastnili.

Realizace výzkumu probíhá v souladu s platnou právní legislativou a budou dodrženy všechny standardy vědeckého výzkumu. Získaná data jsou důsledně chráněna.

Podrobnější údaje o projektu naleznete na webu www.ceskovpohybu.cz.

 

Ve městě probíhá sběr dat v projektu Česko v pohybu