image

Varovný systém se rozšíří a bude digitální

03.03.2021
První etapa projektu varovného informačního systému je ukončena. Systém bude připraven pohotově informovat občany při krizových situacích.

 

Nový varovný informační systém obyvatelstva (VISO) bude sloužit k zajištění varování osob před případným nebezpečím a zajistí připravenost města na mimořádné události. „Tento projekt město posouvá do první ligy v oblasti digitální komunikace, systém varování v našem městě bude rychlejší, přenos a protokolování informací kvalitnější. Systém také nově rozšíříme do lokalit, kde v minulosti chyběl,“ vysvětlil primátor Petr Nedvědický. VISO bude propojeno se systémy integrovaného záchranného systému spravovanými HZS. Pro vybrané vozy městské policie budou pořízeny mobilní sirény. Systém bude napojen na kanál GSM pro možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu. Cílem projektu je modernizace systému na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou (radiovou) infrastrukturou s digitálním přenosem, jeho rozšíření, aktualizace a rozšíření na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. 

V první etapě proběhly práce například na modernizaci řídícího pracoviště v serverovně operačního střediska městské policie včetně aplikace vzdáleného pracoviště, další montážní práce se týkaly radiových převaděčů a 205 kusů bezdrátových hlásičů.

Cena projektu je téměř 33 milionů korun, přičemž 70 % výdajů pokryje dotace od MŽP. „Těší mě, že se nám podařilo tuto významnou dotaci získat. Bez ní by se projekt jen těžko realizoval,“ sdělil náměstek primátora Pavel Tošovský. V těchto dnech začíná montáž další etapy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

Varovný systém se rozšíří a bude digitální