V muzeu se sešli odborníci na uhelnou energetiku

11.06.2019
Odklon od uhlí – Výsledky německé uhelné komise a jejich význam pro Českou republiku to bylo téma konference, které se v úterý v Muzeu města Ústí nad Labem zúčastnili čeští a němečtí odborníci.

 

 

Účastníky přivítal primátor Petr Nedvědický. Jak připomněl Ústí nad Labem je historicky spjato nejen s chemií, ale také s uhelnou energetikou. Dostupnost levného zdroje energie umožnila prudký rozvoj průmyslu v regionu. To přineslo řadu výhod, ale také mnoho negativ včetně poškození životního prostředí a zdraví lidí.

„Energii z uhlí potřebujeme dodnes, většina města je napojena na páru, dálkové vytápění a teplou užitkovou vodu z centrálního zdroje. Budeme muset v horizontu několika let rozhodnut, jak to bude za deset, dvacet let a později. K tomuto rozhodnutí přivítáme i doporučení odborníků na energetiku a související obory,“ uvedl primátor.

Konferenci uspořádala německá politická nadace Friedrich-Ebert-Stiftung. Účastníkům představila závěry tzv. uhelné komise, která navrhuje, aby bylo v Německu do roku 2022 ze sítě odpojeno celkem 12,5 gigawatt uhlí. Do toho jsou sice zahrnuty i elektrárny, které mají být uzavřeny i bez toho, ale mají se snižovat i další kapacity.

Nejpozději roku 2038, možná už roku 2035, má být definitivní konec. Ceny elektřiny pro domácnosti a průmysl mají udržet na stabilní úrovni finanční podpůrné mechanismy, zabezpečení dodávek a vývoj cen se mají neustále kontrolovat.

V následujících dvaceti letech má být vynaloženo minimálně 40 miliard eur na strukturální pomoc, starší horníci mají navíc dostat restrukturalizační příspěvek a kompenzace za ušlý důchod, dále mají být chráněni před propouštěním z provozních důvodů, mladším havířům se podle představ komise dostane nabídek na vzdělávání a rekvalifikaci.

V regionech, jichž se odklon od uhlí týká především, mají kromě toho díky lepší infrastruktuře a inovacím vzniknout nová, kvalitní pracovní místa.

V muzeu se sešli odborníci na uhelnou energetiku