image

V budově magistrátu proběhne oprava sociálních zařízení

22.03.2018
Opravy a modernizace sociálních zařízení se připravují v budově magistrátu města Ústí nad Labem. Předpokládané náklady bez DPH jsou 8,5 mil. korun.

 

Rada města schválila na tento projekt podlimitní veřejnou zakázku. Zároveň byla schválena zadávací dokumentace.

Předmětem je oprava a modernizace sociálních zařízení. Dle prostorových možností budou zřízeny odvětrané sprchy pro zaměstnance, kuchyňky a úklidové místnosti, navíc pak v 5. a 6. nadzemním podlaží kuchyňské kouty v jiných prostorech. Stavební práce musí co nejméně omezit provoz magistrátu, a to zejména dodržováním časového harmonogramu. Práce na jednotlivých stavebních objektech budou probíhat postupně, tzn., že po předání a převzetí jednoho objektu bude započata realizace následujícího.

Důvodem je náprava dlouhodobě neřešeného velmi špatného a nedůstojného stavu sociálních zařízení, který znepříjemňuje práci zaměstnancům magistrátu a negativně působí i na občany, kteří si v budově vyřizují své záležitosti.

Budova magistrátu byla původně jako sídlo krajského národního výboru zprovozněna v roce 1961. Postavena je ve slohu městský modernismus – Brusel a je zapsána v seznamu kulturních nemovitých památek.

V budově magistrátu proběhne oprava sociálních zařízení