image

Ústí nad Labem v roli centra strategického rozvoje

21.09.2018
Odborníci na strategický rozvoj se sešli 13. a 14. září na dvou významných a vzájemně koordinovaných akcích pořádaných statutárním městem Ústí nad Labem.

 

První z nich bylo setkání odborníků na strategický rozvoj a koncepční plánování. Do Ústí nad Labem tak přijeli diskutovat zástupci z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a jejich kolegové z Brna, Ostravy, Plzně či Pardubic. Předmětem jednání bylo sdílení poznatků a zkušeností v rámci zahájení procesu příprav Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 a přenos dobré i špatné praxe v oblasti strategického plánování z jiných měst.

Druhou bylo dvoudenní setkání zástupců metropolitních oblastí, které využívají dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Jednání se mimo jiné zúčastnili rovněž zástupci řady ministerstev (MMR ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MD ČR a MŽP ČR) a mezi diskutovaná témata patřilo řešení aktuálních problémů, které metropolitní oblasti trápí, dále příprava na programové období 2021-2027 či zvýšení publicity integrovaných nástrojů.

Během obou uskutečněných jednání prokázalo Statutární město Ústí nad Labem, že může být v oblasti strategického rozvoje rovnocenným partnerem i větším městům, která mají širší úřednický aparát. Zároveň Ústí nad Labem prokázalo, že má do budoucna co nabídnout, a že má stále ambici a zájem učit se od jiných měst.

 

 

Ústí nad Labem v roli centra strategického rozvoje