image

Ústí nad Labem finalizuje městský rezervační systém

19.10.2016
Statutární město Ústí nad Labem zavádí nejen pro své občany novou službu, která umožní pohodlný nákup vstupenek.

Jedná se o „Městský rezervační systém – vstupenkyusti.cz“, díky kterému si na webových stránkách www.vstupenkyusti.cz bude moci občan zarezervovat či zakoupit vstupenku na kulturní a sportovní akce pořádané subjekty v Ústí nad Labem. „Naším záměrem města je, aby si občané z pohodlí svého domova mohli již od listopadu 2016 rezervovat nebo koupit vstupenky právě v tomto systému,“ vysvětlil servis pro občany náměstek Jiří Madar. Současně jsou pochopitelně zachována jednotlivá prodejní místa.

V měsíci prosinci 2016 se připravuje propojení jednotlivých subjektů tak, aby prodej a rezervace mohl probíhat i mezi ostatními subjekty. Občan si tak bude moci na jednom místě zakoupit vstupenku i do jiného kulturního či sportovního stánku.

V současné době je do tohoto nově vzniklého projektu zapojeno Činoherní studio Města Ústí nad Labem, Severočeské divadlo, Muzeum Města Ústí nad Labem, Kulturní středisko města Ústí nad Labem i Informační středisko Města Ústí nad Labem.

V Informačním středisku Města Ústí nad Labem si bude moci občan tedy zarezervovat či zakoupit vstupenky do všech subjektů zapojených do tohoto systému. Od ledna 2017 se předpokládá plně funkční systém.

V příštích letech se počítá s rozšířením tohoto systému mezi další subjekty jak v oblasti kulturní, tak sportovní a vytvoření dalších prodejních míst ke spokojenosti občanů města.

V nejbližší době se také počítá s propojením Městského rezervačního systému města Děčína a do budoucnosti dle zájmu i s dalšími městy.

Finální podoba webových stránek www.vstupenkyusti.cz je v současné době před dokončením.

Služba bude do konce roku ve zkušebním režimu, aby se doladily detaily.

Ústí nad Labem finalizuje městský rezervační systém