image

Ústí by mohlo být místem vývoje autonomních vozidel

19.04.2017
Ústí nad Labem bylo centrem jednání k záměru společného projektu vytvořit první zónu pro testování autonomních vozidel v městském provozu v ČR.

 

Společnou ambicí města, vývojových, výrobních a dalších institucí je, aby se Ústí nad Labem stalo centrem výzkumu a vývoje autonomních řídicích systémů a chytré mobility. Tato oblast má potenciál pro zatraktivnění města a regionu pro ambiciózní firmy a šikovné lidi, ale významně napomůže zvýšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu v ČR. „Vítám všechny, kteří se zde sešli, aby pomohli k realizaci odvážného projektu v našem městě,“ řekla primátorka města Věra Nechybová.

Záměr je zároveň součástí Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, který prostřednictvím Gabriely Nekolové, zástupkyně zmocněnce vlády, koordinuje Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Na jednání se sešli představitelé statutárního města Ústí nad Labem a Ministerstva dopravy s regionálními aktéry – zástupci Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně, ČVUT, Inovačního centra Ústeckého kraje, CzechInvestu a další odborníci v oblasti vývoje vozidel. Cílem jednání bylo získat expertní doporučení ze strany komerčních a dalších partnerů, co vše je třeba udělat, aby byl záměr přínosný a rychle proveditelný. „Inovační centrum Ústeckého kraje s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje bude v procesu přípravy projektu testování autonomního řízení v Ústí nad Labem prostředníkem mezi firmami a městem. Máme seznam konkrétních doporučení, která budeme postupně naplňovat,“ sdělil ředitel ICUK Tomáš Sivíček.

Zástupci ministerstva informovali přítomné o plánovaném jednání k definici vize v České republice a o vytvoření implementačního plánu. Pro tento účel vznikne platforma, která by měla pomoci nejen celé České republice, ale také právě Ústeckému kraji a městu Ústí nad Labem, které v tuto chvíli má jako jediné město takto výrazně koncentrovaný přístup. Ministerstvo informovalo, že do Vlády bude předložen materiál o využití stávajících možností testování autonomních vozidel ve městě i na dálnici a vytvoření certifikace.

Společným tématem bylo vytvoření podmínek pro realizaci certifikačního polygonu v okolí Ústí nad Labem, pro který je nezbytné vytvoření analýzy terénu a bezpečný přenos dat. V souladu byli přítomní s realizací a přenosem informací již existujících zkušeností, aby mohl být vytvořen třeba i evropsky funkční systém. Město je samozřejmě ochotné poskytnout veškerá potřebná data pro úspěšnou realizaci celého projektu.

Další schůzka by se mohla odehrát opět v Ústí nad Labem v termínu plánovaného Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, tedy 5. a 6. června 2017.

Ústí by mohlo být místem vývoje autonomních vozidel