image

Ústí na hodinu zhasne vybrané objekty

Město se již po deváté připojí k ochraně klimatu. Chystá se Hodina Země. V Ústí nad Labem zhasne na hodinu slavnostní osvětlení některých objektů.

Večer 24. března 2018 se od 20:30 do 21:30 ponoří do tmy stovky českých měst, památek, firem a domácností, které se hlásí k akci Hodina Země, a to včetně Ústí nad Labem. Město se v rámci Projektu Zdravé město a MA21 do iniciativy zapojí symbolicky vypnutím slavnostního osvětlení městských dominant a objektů. Potemní osvětlení Větruše, atrium magistrátu, Mariánský most, kostel v Církvicích a vnější osvětlení na budovách městského stadionu a plaveckého areálu Klíše.

„Je to symbolický projev vůle zastavit nebo alespoň zpomalit proces změn klimatu. Dáváme tak najevo, že si závažnost této problematiky uvědomujeme. Ideální by bylo, kdyby se to výrazněji projevilo i ve skutečnosti, ale to nezáleží jen na organizátorech této akce nebo na městě, ale na přístupu všech občanů,“ uvedl první náměstek primátorky Jiří Madar.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Česká republika v říjnu 2017 navíc ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou dohodu - poprvé tak v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima.

V České republice se k Hodině Země v roce 2017 připojilo na 90 měst, obcí, památek a další subjekty. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, miliony jednotlivců a organizací a zhaslo 3000 dominant.

Přihlášené účastníky Hodiny Země najdete zde: www.veronica.cz/hodinazeme.

Zapojit se může i veřejnost: