image

Ulička za OD Labe má nový povrch

06.06.2017
Nový povrch získala ulička za obchodním domem Labe, kterou využívají chodci jako zkratku mezi OC Forum a Revoluční ulicí.

 

Oprava této pěší komunikace je před dokončením. Byly odstraněny zbytky litého asfaltu, vyspraveny betonové podklady a opraveny uliční vpusti. Na této akci se městu podařilo spojit i s majiteli přilehlých objektů, takže současně byla upravena i nevzhledná plocha za objektem Revoluční 7, což přispělo ke zkulturnění celého prostoru.

Náklady města na tuto opravu činí 686 615 korun za opravu plochy komunikace a 44 960 korun za opravy odvodnění (vše bez DPH).

V současné době je ještě připravován návrh na rozmístění mobilní zeleně v tomto prostoru.

Ulička za OD Labe má nový povrch