image

Tři ulice na Bukově projdou rekonstrukcí

11.11.2021
Vyhlášení zakázky na rekonstrukce ulic Školní, Návětrná a Vojnovičova schválila rada města. Součástí úprav by měla být i nová zóna „Tempo 30“.

 

Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova. Předpokládaná cena plnění by měla být 19 500 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikací v ul. Školní, Návětrná a Vojnovičova se současným zřízením dopravně zklidněné zóny „Tempo 30“ s předností zprava a na základě toho je dovybaveno bezpečnostními prvky pro snížení jízdní rychlosti a zvýšení počtu parkovacích míst v dané lokalitě. Doba plnění je do 30. 9. 2022.

Tři ulice na Bukově projdou rekonstrukcí