image

SVS bude rekonstruovat vodovod v ulici Pod Úvozem

09.12.2019
Poruchový vodovod o délce 1 200 metrů v ulici Pod Úvozem zrekonstruuje Severočeská vodovodní společnost. Vodovod zásobuje cca 3 000 obyvatel města.

 

V ulici se nacházejí dva vodovodní řady z oceli, které byly uvedeny do provozu v roce 1984. Potrubí je zkorodované, dochází k perforaci stěny, narůstá počet poruch, při kterých masivně uniká voda. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. prosince 2019. Vlastní stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách. Část rekonstrukce proběhne otevřeným výkopem, zbytek bezvýkopovou metodou Berstlining. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2020.

Plán rekonstrukce potrubí

SVS bude rekonstruovat vodovod v ulici Pod Úvozem