image

Krematorium budou provozovat Městské služby

16.10.2019
O odstoupení od koncesní smlouvy se společností Krematorium Ústí nad Labem na provoz střekovského krematoria rozhodla rada města.

 

Důvodem je porušení smlouvy - nevybudování druhé kremační linky v prostorách krematoria do 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Rada zároveň rozhodla o udělení smluvní sankce ve výši 100 000 Kč společnosti Krematorium Ústí nad Labem a uložila Martinu Matovi řediteli MS ÚL neprodleně zahájit veškeré přípravné kroky směřující k převzetí a následnému provozování areálu krematoria.

Smlouvu město Ústí nad Labem uzavřelo 2. 10. 2017 na základě výsledku koncesního řízení s názvem Správa a provoz krematoria. Podle smlouvy byla společnost Krematorium Ústí nad Labem povinna do 24 měsíců od uzavření smlouvy provést na své náklady nákup a instalaci druhé kremační linky (pece) v prostorách krematoria. Dne 3. 10. 2019 provedl technik odboru dopravy a majetku kontrolní šetření v krematoriu, přičemž zjistil, že nová kremační linka instalována není a nejsou provedeny ani žádné dílčí přípravné práce.

Provozovatel přitom byl ze strany města již v březnu 2019 upozorňován na povinnost vybudovat novou kremační linku a byl opakovaně žádán o předložení harmonogramu a technického popisu řešení výstavby nové kremační linky. Na uvedené výzvy konstruktivně nikdy nereagoval a do této doby není městu znám ani časový harmonogram, ani technologický postup či dodavatel nové kremační linky. Z uvedeného důvodu je město Ústí nad Labem nuceno od smlouvy odstoupit.

Provozovatel musí areál krematoria předat do 31. října 2019.

 

Krematorium budou provozovat Městské služby