image

Strážníci kontrolovali čistotu u popelnic

28.08.2018
Na dodržování městských vyhlášek a pořádek a čistotu u popelnic a kontejnerů se zaměřili ústečtí strážníci při třech preventivně bezpečnostních akcích v minulém týdnu.

 

Při tomto opatření bylo zkontrolováno dvacet jedna osob, které svým jednáním porušovaly právní normy. V devíti případech se jednalo o bezdomovce, kteří v podnapilém stavu svým chováním obtěžovali kolemjdoucí. Ti byli po řádném poučení strážníky z místa vykázáni.

Ostatních přestupků se dopustili lidé, kteří se přehrabovali v popelnicích a na zemi po sobě zanechali nepořádek. Ten po domluvě strážníků po sobě museli uklidit a poté byli z místa také vykázáni.   

Akce zaměřené na tuto problematiku budou pokračovat i nadále.

 

 

Strážníci kontrolovali čistotu u popelnic