image

Stanovišť na elektroodpad bude o deset více

20.08.2018
Počet stanovišť na sběr elektroodpadu se v Ústí nad Labem rozšíří. Rada města schválila dodatek smlouvy o spolupráci se společností ASEKOL.

 

Společnost ASEKOL zajišťuje ve městě systém zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. Na základě dodatku smlouvy společnost ASEKOL navýší počet stacionárních kontejnerů o 10 kusů na celkový počet 36 kusů, jejichž prostřednictvím odebírá bezplatně baterie a elektrozařízení pocházející z domácností, umístí je na vybraná místa a zavazuje se tyto kontejnery pravidelně vyprazdňovat a provádět úklid v okolí kontejneru.

Stacionární kontejnery jsou určeny pro drobná elektrozařízení, jako jsou např. telefony, rádia, počítače, CD, DVD přehrávače, kávovary, topinkovače, hračky atd. a také pro baterie. Kontejnery nejsou určeny pro sběr chladících zařízení, PC a jejich příslušenství a televizorů. Tato elektrozařízení mohou občané zdarma odevzdat na sběrném dvoře či v místě určeném posledním prodejcem.

 

Stanovišť na elektroodpad bude o deset více