image

Sportovci na Stadionu mládeže mají nové zázemí

16.11.2018
Nové šatny a tribuna byly otevřeny na Stadionu mládeže na Bukově. Vzniklo tak kvalitní zázemí pro sportující mládeže z Domu dětí a mládeže.

 

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnila primátorka Věra Nechybová, její náměstek Pavel Dufek, ředitel DDM Jan Eichler, zástupci magistrátu, stavební firmy a také mladí sportovci, kteří budou šatny využívat.

Objekt původně rozestavěl soukromý investor, nepodařilo se jej však dokončit a stavba několik let chátrala. Stavbu realizovala společnost ELA LITVÍNOV spol. s r.o. Cena za provedení díla činila 8 145 232,00 Kč bez DPH.

„Jsem ráda, že se nám podařilo přesvědčit zastupitele, stavbu jsme převzali a úspěšně dokončili. Zlepší se tak podmínky pro sportovce, zejména děti, které  dosud neměly odpovídající zázemí k provozování svých sportovních aktivit. Naše děti si péčí zaslouží,“  řekla primátorka města Věra Nechybová.

Objekt navazuje na stávající hokejbalové hřiště. Vybudovány byly šatny se sociálním zařízením pro sportovce, technická místnost (elektrokotel, zásobníky teplé vody), sklady, sociální zařízení pro veřejnost, šatna a sociální zařízení pro rozhodčí, zasedací místnost. Před objektem jsou vyvýšené terasy s tribunami pro diváky. Tribuny byly zastřešeny pro snížení hluku a zvýšení komfortu diváků. Samozřejmostí je bezbariérový přístup na tribuny i do objektu.

Stadion mládeže je pro veřejnost během roku otevřen od pondělí do pátku od 8:00 – 20:00 hodin, o víkendech od 9:00 do 19:00 hodin. V zimních měsících se provoz Stadionu mládeže upravuje dle požadavků zájemců o hokejbalové hřiště a dle tréninkových plánů jednotlivých kategorií mládeže hokejbalového klubu Elba DDM Ústí nad Labem, který spadá pod DDM.

„Hřiště a zázemí celého areálu je plně využito o víkendech a je jedním z nejvytěžovanějších hřišť v republice. Hokejbalový klub je největším klubem, který pracuje s dětmi a mládeží pro regiony Ústeckého a Libereckého kraje a věříme, že rozšíření prostoru šaten a sociálního zázemí ještě rozšíří naši členskou základnu. Areál, který navštěvují v rámci extraligy mužů největší kluby v republice, bude nyní jedním z nejmodernějších a máme z dotažení této stavby obrovskou radost,“ sdělil Tomáš Laibl, vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu DDM.

 

 

Sportovci na Stadionu mládeže mají nové zázemí