image

Souhrnné informace k podzimním volbám

08.09.2022
Komunální a senátní volby 2022 se konají v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 a sobotu 24. září od 8.00 do 14.00. Zde najdete důležité informace, včetně mapy volebních okrsků.

 

Po čtyřech letech se opět konají volby do obecních zastupitelstev a zastupitelstev jednotlivých městských obvodů. V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. Volební systém komunálních voleb umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat. Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné. Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Do zastupitelstva města Ústí nad Labem kandiduje třináct volebních subjektů.

Současně proběhnou také volby do Senátu, kde se každé dva roky obměňuje jedna třetina. Každý volební obvod volí svého senátora. Volby vždy probíhají pouze v jedné třetině volebních obvodů a v každém obvodu se opakují jednou za 6 let. V letošním roce se tedy volby týkají 27 obvodů. Ve volbách vítězí kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Pokud k tomu nedojde v prvním kole, utkají se dva nejsilnější kandidáti v druhém kole. Případné druhé kolo senátních voleb bude ve dnech 30. září a 1. října 2022. O hlasy voličů se ve městě Ústí nad Labem uchází 9 kandidátů.

Hlasovací lístky budou distribuovány do místa bydliště voličů. Volební lístky voličům vydá také volební komise ve volební místnosti. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Voličům k orientaci může pomoci i mapová služba Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022, která občanům umožní po zadání adresy jednoduše najít a zobrazit v mapě správnou volební místnost.

Každý volič musí prokázat svou totožnost, volič, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nemůže volit. V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz.

 

Souhrnné informace k podzimním volbám