image

Smogová situace odvolána

27.01.2017
Dle vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje byla smogová situace vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 pro území Ústeckého kraje odvolána.

 

Smogová situace odvolána