image

Složky IZS cvičily ve Spolchemii

20.09.2018
Rozsáhlé cvičení složek Integrovaného záchranného systému probíhalo ve čtvrtek dopoledne v areálu ústecké Spolchemie.

 

Cvičení se týkalo reakce na simulovaný požár v průmyslovém objektu s následným výbuchem tlakové nádoby a únikem čpavku do ovzduší.

Cvičení prověřilo schopnost reakce záchranných složek včetně hasičů, policie, zdravotníků a součinnost jak havarijního štábu firmy, tak i krizového štábu ústeckého magistrátu a kraje.

Na magistrátu města se do cvičení zapojil krizový štáb města, který řídila primátorka Věra Nechybová. Při jednání štábu bylo konstatováno, že všechna potřebná opatření fungovala, „únik látek“ se podařilo v krátké době zastavit a v okolí podniku nebylo zaznamenáno žádné znečištění.

Hasiči při cvičení zasahovali za použití dýchací techniky, protichemických obleků a prostředků na dekontaminaci. Při cvičení spolupracovalo 6 jednotek požární ochrany za použití 18 vozidel. Cvičení se také účastnilo 6 výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.  

 

Složky IZS cvičily ve Spolchemii