image

Školy mohou žádat o granty na životní prostředí

04.03.2019
O grant na aktivity v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy mohou žádat město školy a školská zařízení. Město má pro tento účel připraveno 200 000 korun.

 

Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty schválila rada města. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu akcí a aktivit pořádaných školami a školskými zařízeními a také neziskovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Finanční prostředky budou sloužit především jako podpora environmentální výchovy.

Žadatel může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu činí 20 000 Kč. Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů. Jednotlivé žádosti budou posuzovány dle hodnoticích kritérií.

Na základě vyhodnocení podaných žádostí bude sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů. Komise pro životní prostředí doporučí radě města, které projekty by měly být podpořeny a to dle nejvyššího počtu bodů v rámci provedeného hodnocení stanovených kritérií, a to do vyčerpání celé finanční částky 200 000 Kč, která byla určena k tomuto grantovému řízení.

 

Školy mohou žádat o granty na životní prostředí