image

Školy dostanou peníze na pomůcky pro prvňáčky

16.05.2018
Příspěvek na nákup pomůcek pro prvňáčky ve školním roce 2018/19 schválila rada města. Na každého prvňáčka dostanou základní školy dva tisíce korun.

 

Peníze budou převedeny přímo základním školám, aby opět děti v první školní den byly přivítány v lavicích plných pomůcek. Město tradičně tímto způsobem pomáhá rodinám s malými dětmi, které by pomůcky pro své prvňáčky musely nakupovat z rozpočtů domácností. Peníze školy většinou používají na rozšířené základní vybavení dětí pomůckami, jako jsou sešity, cvičebnice, psací potřeby, pastelky a další potřebné věci.

Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd.

Město proto přispívá na pomůcky ze svých zdrojů. Ve školním roce 2017/18 zahájilo povinnou školní docházku 1 045 žáků. Na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2017/18 bylo vydáno celkem 2 090 tis. Kč.

 

Školy dostanou peníze na pomůcky pro prvňáčky