image

Situace na svahu Čertovka není havarijní

10.09.2019
Konzultační schůzku k vývoji situace na svahu Čertovka ve Vaňově svolal primátor města Petr Nedvědický. Jednání se zúčastnili i občané Vaňova.

 

Podle Petra Kycla z České geologické služby není stav svahu ve Vaňově v havarijním stavu. „Město v této situaci postupuje správně, chystaná opatření  jsou skutečně preventivního charakteru tak, aby  v budoucnu nedošlo k deformaci konstrukce,“ vysvětlil Petr Kycl.

Primátor informoval o přípravách preventivních opatření nutných pro eliminaci hrozby sesuvu na minimum. Rada města minulý týden vyčlenila 216 000 korun na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit další zajištění svahu.

Z Čertovky se v devadesátých letech uvolnila masa kamení a zeminy, která ohrožovala domy v údolí. Tehdejší okresní úřad nechal pod sesuvem postavit opěrnou zeď. Ta nyní patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město však na své náklady pohyby svahu monitoruje a další opatření bude zřejmě muset také udělat a financovat samo.

Jednání se zúčastnili občané Vaňova

Jednání se zúčastnili občané Vaňova

Situace na svahu Čertovka není havarijní