image

Severočeské divadlo bude opět svítit červeně

Zdravé město Ústí nad Labem se ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem zapojí i letos do projektu České společnosti AIDS pomoc, z. s., který nese název International AIDS Candlelight Memorial - Světlo pro AIDS. Jeho hlavním smyslem je důraz na prevenci a boj proti onemocnění virem HIV, který je celosvětově rozšířen a jehož následkům podlehlo mnoho obětí, Česko nevyjímaje.

Symbolem „Světla pro AIDS“ jsou červeně nasvícené významné objekty a dominanty. Světlo pro AIDS tradičně připravuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP), ke které se připojuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ Ústí). V roce 2018 se k aktivitě s podtitulem Reflect on the past and preparing for our future  - Zamysleme se nad minulostí a připravme se na budoucnost připojuje jak Ústí nad Labem, tak i Plzeň. Mimo aktivitu zdravotních ústavů se do této akce zapojí i celá řada dalších měst v republice.

Ústí nad Labem se zapojí, stejně jako loni, nasvícením budovy Severočeského divadla, kterému patří poděkování za spolupráci a technické zajištění venkovního osvětlení.

Termín konání akce Světlo pro AIDS je pevně stanoven na třetí květnovou neděli, tedy 20. května 2018. Severočeské divadlo bude nasvíceno symbolicky červenou barvou od 21.00 do 00.00 hod.

Více informací v tiskové zprávě Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.