image

Setkání s poskytovateli sociálních služeb nejen o pomoci dětem

23.06.2021
Přímo do sídel neziskových organizací poskytujících sociální služby zavítal náměstek primátora Tomáš Vlach a další zástupci města.

 

Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o probíhajících i připravovaných projektech a prohlédnout si prostory jednotlivých organizací, které neustále zlepšují své služby. Nejdůležitějším tématem byla práce s dětmi, jejich volnočasové aktivity a snaha předcházet rizikovému chování. „Jsme si vědomi toho, že právě děti potřebují obzvlášť obezřetnou péči. Organizace v Ústí s nimi dobře pracující, pomáhají jim v těžkých chvílích a snaží se je vést správným směrem do budoucna. Já si této snahy nesmírně vážím,“ sdělil náměstek primátora Tomáš Vlach.

V rámci setkání proběhla návštěva spolku Člověk v tísni v Mojžíři v předškolnímu klubu Stonožka, spolku Kleja, který mimo jiné provozuje také předškolní klub, dále Domu svatého Materny, jenž provozuje i komunitní centrum pro děti s nespočtem různých aktivit. Své aktivity představila i Agentura Osmý den, jejíž posláním je především poskytování pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním a lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních. Poslední zastávkou byl Fokus Labe, který podporuje hlavně osoby s duševními onemocněními a pomáhá jim s uplatněním ve společnosti. „Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na dnešním setkání, ale všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují hendikepované či jinak znevýhodněné osoby. Dík patří i kolegům z vedení města a městských obvodů, že spolupráce s poskytovali sociálních služeb probíhá bez komplikací,“ uvedl náměstek Vlach.

Prostor pro cvičení v Domě svatého Materny

Fokus Labe nabízí příjemné zázemí

Ilustrační fotografie z Domu svatého Materny a Fokusu Labe.

Setkání s poskytovateli sociálních služeb nejen o pomoci dětem