image

Seniorům k jubileu popřál náměstek primátorky

25.07.2018
Pavel Dufek, náměstek primátorky, popřál obyvatelům domovů pro seniory v Orlické ulici, v ulici v Klidu a v Doběticích mnoho zdraví a štěstí ke kulatým narozeninám, které slaví v červenci.

 

V domově v Orlické navštívil paní Marii Ešnerovou, které je devadesát let, předal jí květiny a drobné dárky. K devadesátým narozeninám popřál Pavel Dufek také paní Martě Staré v domově v ulici V Klidu. Ke krásným pětadevadesátým narozeninám popřál paní Jindřišce Jílkové a panu Jaroslavu Miltrovi.

Další návštěva se konala v Domově pro seniory v Doběticích, kde krásné 104. narozeniny slaví Hermína Vojtíšková. K devadesátinám popřál Pavel Dufek Miladě Kuncové a Elišce Krebsové.

Senioři měli z návštěvy radost. Vyprávěli o svém životě v domově a podělili se o vzpomínky na zážitky z předchozích let. Například paní Stará se pochlubila svými keramickými výtvory, které vyrábí v keramické dílně domova a vyprávěla, jak pracovala u hasičů. Ostatní se přidali s tím, jak se těší na návštěvy svých nejbližších a jak jsou s pobytem v domově spokojeni. "Je tu dobře, mám všechno, co potřebuju, jen to zdraví by mohlo být lepší," poznamenala paní Milada Kuncová.

Seniorům k jubileu popřál náměstek primátorky