image

Rozpočet města vyrovnávají zdroje vytvořené v minulosti

12.02.2021
Na svém mimořádném zasedání ve středu 10. února schválila rada města návrh rozpočtu na rok 2021 v úrovni magistrátu. Jeho vyrovnanost zajišťují zdroje vytvořené v minulých letech.

 

Rozpočet byl již připraven v loňském roce, ale vzhledem k neschválenému státnímu rozpočtu a nejasnostem okolo příjmů města, zvolilo zastupitelstvo rozpočtové provizorium, s tím že rozpočet bude schválen později.

Celkové příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021

by měly být 1 828 962 700 Kč. Výdaje 2 153 223 700 Kč, z toho:
neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1,7 mld. Kč včetně dotace pro městské obvody 146,4 mil. Kč. Investiční část výdajového rozpočtu představuje 414 mil. Kč.

Město letos vynaloží na splátky úvěrů 102 mil. Kč. Na financování rozpočtu bude použito 426,3 mil. Kč z účtů města. Jde o peníze, které město ušetřilo v minulých letech.

Do Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro rok 2021 je určeno 20 mil. Kč. Radní dále souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru do výše 100 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu s těmito základními parametry: čerpání úvěru v letech 2022 a 2023, splácení úvěru od r. 2025 po dobu pěti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami, bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu. Rada města zároveň schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024.

Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce a opravy komunikací. Město koupí od Spolchemie objekt bývalé trafostanice, kde vznikne depozitář muzea, pokračovat bude rekonstrukce MŠ Kamenná na víceúčelový objekt, nebo revitalizace bývalého rektorátu UJEP pro potřeby města.  Důležitá je oprava ochranné zdi zajišťující sesuv ve Vaňově. V několika základních a mateřských školách se budou realizovat projekty na úspory energií a peníze budou opět vyčleněny na participativní projekty podle návrhů občanů.

Rozpočet bude předložen k projednání zastupitelstvu města.

Rozpočet města vyrovnávají zdroje vytvořené v minulosti