image

Řidičské průkazy budou s digitální fotografií a podpisem

27.06.2018
Digitální fotografii a podpis budou obsahovat nové řidičské průkazy vydávané od července letošního roku. Připraveny jsou i další změny.

 

Změny v agendě řidičů budou platné od 1. 7. 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 199/20107 Sb., kterým byly novelizované zákony č. 361/2000 Sb.,  247/2000 Sb. a 634/2004 Sb.

Součástí změn bude:

  • Možnost podání žádosti o vydání řidičského průkazu (ŘP), mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), profesní  způsobilosti řidiče (PZŘ) a paměťové karty řidiče (PKŘ) u kterékoliv obce s rozšířenou působností (ORP).
  • Důležité – vyzvednutí – pouze u  ORP, kde byla podána žádost.
  • přechod od papírové fotografie k digitální - pořízení fotografie na místě u ORP.
  • Důležité - netýká se mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) – u žádosti o vydání MŘP musí žadatel doložit papírovou fotografii.
  • Částečné rozvolnění se dále týká vydání výpisu z evidenční karty řidiče a výpisu z bodového hodnocení.

Změna ve výši správních poplatků od 1. 7. 2018

  • Za vydání řidičského průkazu – 200 Kč.
  • Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 700,- Kč.

 

Nový systém začne fungovat v pondělí 2. 7. 2018. 

V pátek 29. 6. 2018 bude z důvodu přechodu na ostrý provoz pracoviště registru řidičů zavřené. V tento den nebude možné zpracovat žádnou žádost.

 

Řidičské průkazy budou s digitální fotografií a podpisem