image

Revitalizace stromové aleje začne v říjnu

19.08.2022
Radní schválili přidělení veřejné zakázky revitalizace stromové aleje v ulici Truhlářova. Zakázka je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí.

 

Přidělení veřejné zakázky s názvem Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část bylo schváleno dodavateli KHL – EKO s nabídkovou cenou 636 640 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídka byla 984 740 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 1 404 900 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je kácení stromů, odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, výsadba nových stromů a následná péče po dobu pěti let. Doba plnění je od října 2022 do prosince 2027. Veřejná zakázka je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Revitalizace stromové aleje začne v říjnu