image

Rekonstrukce vodovodu začne v ulici Hynaisova

14.09.2020
Severočeská vodárenská společnost v ulici Hynaisova a okolí provede rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace.

 

Výměna kanalizace a stávajících vodovodů čeká i ulice Klicperova a Březinova stezka. Celkově se tak vymění 1 033 metrů kanalizace a 1 076 metrů vodovodu. Některé ze současných vodovodních řadů slouží v těchto místech již od roku 1906. Stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch.

V následujících dnech (38. kalendářní týden) budou prováděny bodové výkopy pro napojování provizorního vodovodu a od 40. týdne budou zahájeny zemní práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. listopadu 2022.

Mapa rekonstrukce vodovodu v ul. Hynaisova

Rekonstrukce vodovodu začne v ulici Hynaisova