image

Realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace zahájena!

10.11.2016
Statutární město Ústí nad Labem obdrželo 7. 11. 2016 poslední z akceptačních dopisů, které formálně stvrzují schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace.

Dotační nástroj ITI, který umožňuje získávání finančních prostředků z operačních programů EU na integrované projekty s dopadem do území Ústecko-chomutovské aglomerace, se tak definitivně posunul z přípravné fáze do fáze realizační!
Ještě v listopadu 2016 by v návaznosti na schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace měly být vyhlášeny první tři výzvy k předkládání projektových záměrů, které budou zaměřeny na prostupné zaměstnávání, asistenci prevence kriminality a obnovu vozového parku MHD. O vyhlášení výzev budou potenciální žadatelé informováni prostřednictvím úředních desek magistrátů statutárních měst Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem a dále prostřednictvím webových stránek www.iti-ucha.cz.

Na webových stránkách www.iti-ucha.cz se odborná i laická veřejnost dozví také o hlavních principech integrovaných nástrojů, tematickém zaměření nástroje, plánovaných výzvách, způsobu podávání projektů a v neposlední řadě jsou zde k dispozici kontakty na zaměstnance, kteří se řízení nástroje ITI věnují a na které je možné se obrátit s jakýmikoliv dotazy.

Realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace zahájena!