image

Reakce rady města na situaci na Ukrajině

28.02.2022
Vyvolání válečného konfliktu Ruskou federací na Ukrajině důrazně odsoudila rada města. Na zasedání projednala možnost ubytování válečných uprchlíků i přímou finanční pomoc.

 

Rada města po projednání:

  1. Důrazně odsuzuje akt ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina.

 

  1. Bere na vědomí:
  • Připravenost města na případnou uprchlickou krizi, včetně zajištění ubytovacích zařízení a zajištění bezplatné lékařské péče prostřednictvím EUC kliniky.
  • Zřízení pietního místa před informačním střediskem města.

 

  1. Souhlasí:
  • S vypovězením smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem Vladimir.
  • S poskytnutím částky ve výši 1 000 000 Kč na pomoc válečným uprchlíkům.

 

  1. Ukládá PhDr. Ing. Petru Nedvědickému:
  • Předložit návrh na vypovězení partnerské smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem Vladimir zastupitelstvu města.
  • Předložit návrh na poskytnutí částky ve výši 1 000 000 Kč na pomoc válečným uprchlíkům.

Město navíc pořádá i materiální sbírku. Jako symbol podpory Ukrajiny je nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie modrožlutě.

Reakce rady města na situaci na Ukrajině