image

Radní schválili návrh rozpočtu města

21.11.2019
Jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2023 schválila rada města.

 

„Rozpočet – zejména příjmy města závisí na řadě faktorů, které nemůžeme ovlivnit, ale tentokrát musíme řešit stejnou situaci i v případě výdajů. Vláda rozhodla o zvýšení platů ve veřejné sféře. Pro naše město to v příštím roce znamená další náklady ve výši zhruba 100 milionů korun. Dostaneme kompenzaci asi 30 milionů korun zejména na platy učitelů, ostatní musíme pokrýt z našeho rozpočtu. Znamená to, že nám bude chybět 70 milionů, které jsme mohli použít na opravy škol, školek, investice do zoo nebo na rekonstrukce komunikací,“ vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová.

Podle návrhu by celkové příjmy rozpočtu města pro rok 2020 měly dosáhnout 1,93 miliardy korun. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,1 miliardy Kč. Z toho je na neinvestiční část výdajového rozpočtu určeno 1,76 miliardy Kč, dotace pro městské obvody je navržena ve výši 137,4 mil. Kč. V investiční části výdajového rozpočtu návrh počítá s 344,4 mil. Kč.

Splátky úvěrů budou činit 102 milionů korun, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zdrojů města vytvořených v minulých letech.

Návrh rozpočtu bude projednán se zastupitelskými kluby, zastupitelstvo města se jím bude zabývat 16. prosince.

 

Radní schválili návrh rozpočtu města