image

Rada města zřídila své komise

22.11.2022
Radní na svém prvním zasedání schválili vznik komisí rady města a jmenovali jejich předsedy a jednotlivé členy. Novinkou je komise pro vyloučené lokality.

 

Rada zřídila:

  • komisi sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21,
  • kulturní komisi,
  • komisi sportu a volnočasových aktivit,
  • majetkovou komisi,
  • komisi pro vyloučené lokality,
  • komisi pro územní plán.

Rada dále jmenovala jejich členy takto:

a) komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21 – předseda: Mgr. Alena Pinkasová a členové: PaeDdr. Květoslava Čelišová, Patricie Šejnohová, Gabriela Hubáčková a Mgr. Lenka Vonka Černá,

b) kulturní komise – předseda: prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D., a členové: Jaroslav Pém, Jarmila Veselá, Ing. Bc. Michelle Skřivanová a Mgr. Zdeněk Kymlička,

c) komise sportu a volnočasových aktivit – předseda: Miroslav Přikryl a členové: Jiří Horák, Jiří Krois, Zdenka Šnejdrová a Ladislav Alinče,

d) majetková komise – předseda: Miloš Musil a členové: Petr Pouzar, Ing. Jaromír Hůla, Miroslava Lazarová, Josef Říha, Bc. Yveta Tomková,

e) komise pro vyloučené lokality – předseda: Patricie Šejnohová a členové: Věra Říha, Milan Krejčí, Bc. Yveta Tomková, Zdeněk Mašek,

f) komise pro územní plán – předseda: Ing. Pavel Dufek a členové: Ing. Eva Fialová, Ing. Vladislav Skalník, Ing. Jiří Sobotka, Michal Mohr, MBA, Petr Křivan, Ing. arch. Jan Hrouda.

Rada města zřídila své komise