image

Protipovodňové cvičení omezí dopravu

11.09.2020
Cvičení protipovodňové ochrany města proběhne ve dnech od 11. do 13. září 2020. Dojde při něm k omezení dopravy na několika místech.

 

Cvičení, které připravuje Povodí Labe, se bude týkat ochrany města na levém břehu řeky Labe. Během cvičení dojde na několika místech k dočasnému dopravnímu omezení i k celkovým uzavírkám křižovatek a komunikací dotčených protipovodňovou ochranou. Dojde i k omezení městské hromadné dopravy a průchodu hlavním nádražím Ústí nad Labem. Pro cestující bude zajištěna náhradní doprava. Vše bude označeno dopravním značením. Prosím dbejte pokynů Policie ČR a městské policie.

Podrobnosti v přiložené tabulce.

OMEZENÍ A UZAVÍRKY

Pátek 11. 9. 2020

OMEZENÍ

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Křižovatka ulic Důlce a Velká Hradební

9 h – 14 h

 

Ulice Předmostí u bývalé pošty

9 h (pátek) – 13 h (sobota)

0 h – 3 h (sobota)

Ulice Předmostí po Mariánskou skálu

17 h (pátek) – 14 h (sobota)

2 h – 5 h (sobota)

Most Dr. E. Beneše 

13 h (pátek) – 13 h (sobota)

0 h – 3 h (sobota)

Vjezd do garáží u hl. nádraží z ulice U Nádraží

 

15 h – 17 h

Výtahové šachty v prostoru Zanádraží

 

18 h – 19 h

Průchod z hl. nádraží do prostoru Zanádraží

 

19 h – 24 h

Průchod pro pěší z ulice U nádraží
na most Dr. E. Beneše

13 h (pátek) – 2 h (sobota)

0 h – 2 h (sobota)

 

SOBOTA 12. 9. 2020

OMEZENÍ

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Ulice Předmostí u bývalé pošty

9 h (pátek) – 13 h (sobota)

0 h – 3 h (sobota)

Ulice Předmostí po Mariánskou skálu

17 h (pátek) – 14 h (sobota)

2 h – 5 h (sobota)

Most Dr. E. Beneše 

13 h (pátek) – 13 h (sobota)

0 h – 3 h (sobota)

Ulice Malá Hradební

16 h (sobota) – 5 h (neděle) 

0 h – 2 h (neděle)

Ulice U Podjezdu

 

10 h – 18 h

Ulice U Cukrovaru

 

10 h – 18 h

Ulice K Můstku (pro pěší)

 

10 h – 14 h

 

NEDĚLE 13. 9. 2020

OMEZENÍ

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Pod Větruší  (kruhový objezd a Žižkova ulice)

5 h – 20 h

13 h – 16 h

Protipovodňové cvičení omezí dopravu