image

Prostředky pro městské příspěvkové organizace

12.10.2018
Rada města schválila několik rozpočtových opatření odboru městských organizací a školství na podporu rozpočtu příspěvkových organizací.

 

Na nákup nových lehátek pro tři třídy dostane MŠ Střekov 143.490 korun. MŠ Kamenáček získá 11 700 Kč na nové regály na uskladnění lůžkovin. Pro MŠ Pastelka byla schválena částka 15 000 korun na zaplacení neuhrazeného poplatku na stravování dětí.

Domov seniorů Dobětice získá 300 000 Kč na zajištění praní prádla v době rekonstrukce prádelny. Na  havarijní opravu hlavního uzlu tepelného čerpadla bylo zoologické zahradě přiděleno 356 000 Kč, 40 000 korun je určeno pro Muzeum města Ústí nad Labem na záchranu mozaiky z Masarykovy ulice.

Prostředky pro městské příspěvkové organizace