image

Prominutí nájemného téměř za milion korun

30.03.2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob došlo k omezení či přerušení některých podnikatelských činností.

 

V souvislosti s tím vedení města schválilo jako formu podpory podnikatelů a živnostníků prominutí části nájemného právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, které působí v objektech města. Rada města schválila prominutí nájemného odpovídající 2/12 ročního nájmu (za měsíce březen a duben) právnickým nebo fyzickým podnikajícím osobám, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení vlády o nouzovém stavu, a tato činnost je spojena s předmětem nájmu.

Celkové odpuštěné nájemné činí 943 496 Kč. Součástí rozhodnutí rady je neuplatnění doložek o možném zvýšení nájmů o průměrnou roční míru inflace za rok 2019, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem ve výši 2,9 %.

Prominutí nájemného téměř za milion korun