image

Programy města na snižování závislostí získaly podporu

06.03.2019
Ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Jarmila Vedralová jednala v Ústí nad Labem o problematice drog a dalších závislostí. Slíbila podporu programům ve městě.

 

Setkala se s představiteli města, neziskových organizací a dalších institucí ve městě. Hovořilo se o hazardu, drogách a negativních jevech s nimi spojených jako je například riziko infekčních onemocnění.

„Navštívili jsme také adiktologickou ambulanci v K Centru, která dělá hodně práce při pomoci dětem užívajících drogy. Domluvili jsme podporu pro naše projekty, možnosti získání dotací pro jejich realizaci a další záležitosti,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

Hazardní hry a užívání drog a alkoholu představují v Ústí nad Labem vážný problém, přináší to sociální, zdravotní i trestně právní následky. Město se proto dlouhodobě snaží o omezení závislostí.

Programy města na snižování závislostí získaly podporu